top of page
OM IRLEN SYNDROM
Emilie Kinge, 2016

 

HVA ER IRLEN SYNDROM?

 

Visuell sensitivitet eller lysskyhet og følsomhet ved bestemte lysforhold som f.eks. lysstoffrør kan gjøre lesing, skriving og konsentrasjon for læring vanskelig for mange barn. Irlen syndrom er en perseptuell dysfunksjon eller forstyrrelse i den måten hjernen tar inn informasjon, og hvordan den ser og tolker den informasjonen som tas inn visuelt. Hjernen makter ikke å bearbeide visuell stimuli korrekt dersom den blir utsatt for visuell overstimulering. Dette kan være en underliggende og medvirkende årsak til bl.a. barns lese-, lærings- og konsentrasjonsvansker, hodepine og fysiske plager, uro og atferdsvansker, engtelse  m.m..

           

Irtlen syndrom er ikke et visuelt problem, ingen synsforstyrrelse og det ikke er noe galt med øynene, men det går an å tenke på dette som en visuell «allergi» mot lys. Hjernen blir stresset og på vakt overfor lysbølger. Når hjernen er stresset og tar inn den visuelle informasjonen, blir den lett overveldet og ord og bokstaver kan komme til å bevege seg på siden, de kan hoppe, de kan spinne eller virvle rundt, og de kan bli tåkete og uklare. Dette er symptomer som lett kan forveksles med dysleksi eller lese- og skrivevansker. Mange regnes da også som feildiagnostiserte med dysleksi der det i virkeligheten er Irlen syndrom de lider av.

 

LØSNING: IRLEN-METODE

Irlen metoden omfatter to former for tiltak: Bruk av fargete lesefolier (et farget plastikkark til å legge over tekst under lesing) eller individuelt fargete filterlinser (som brilleglass eller kontaktlinser). I begge tilfellene vil den valgte fargen på henholdsvis lesefoliene eller brillene, være individuelle og blir funnet gjennom screening, eller testing og utprøving.  I begge tilfeller er det også tale om en filtrering av lyset, og både lesefolier og linser fungerer som filtre som tilbakeholder lys i bestemte farger. Uttrykket Irlen-filtre eller bare filtre refererer til begge disse typene. (Irlen, 2010, s. 13).

 

HVA GJØR DU HVIS DU ØNSKER Å BLI TESTET?

 

Screening innebærer å utrede og konkludere med hvorvidt bruk av farget lesefolie hjelper eller ikke. Utredningen innebærer intervju/spørsmål og utprøving av lesefoliene for å identifisere rett farge til rett person. Utredningen tar totalt ca 1 ½ - 2 timer, men det vil ta kortere tid dersom spørreskjemaer er utfylt på forhånd.

Dersom du profiterer på lesefoliene og ønsker Irlenbriller, dvs filterbriller eller filterlinser, er neste skritt diagnostisering. Dette er en mer presis og omfattende prosess for å identifisere hvilken farge som vil fungere best i filterlinsene/brillene. Fargen er som regel en annen enn på lesefoliene.

I Norge er det pr i dag ingen Irlen diagnostikere, så da må du til England, USA eller et av de landene som har kvalifiserte diagnostikere.

Les forøvrig mer om Irlen på deres internasjonale sider www.irlen.com

All materiell og teori fra Irlen er omfattet av: Copyright © 1998-2016 by Perceptual Development Corp/Helen Irlen. All rights reserved.

bottom of page