top of page

Intervju i Første steg


Første steg er utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere. I tidsskriftet 3/2012 inneholder et intervju med meg. Intervjuet ble fortatt i forbindelse med styrerkonferansen oktober 2012 som hadde overskriften "Ledelse mellom tillit og kontroll". Overskriften på intervjuet var "Advarer mot enten - eller - debatt om kartlegging" og var et bidrag i den pågående diskusjonen om testing og kartlegging i barnehagen. Jeg hadde et foredrag på denne konferansen under overskriften: "Er alt testbart? Kartlegging, testing og diagnostisering, - og hva så?" (www.utdanningsforbundet.no/forstesteg)

Magasinet er dessverre ikke tilgjengelig på nett, men om du kommer over utgaven håper jeg du vil sette pris på intervjuet.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page