Intervju i Første steg


b3c5a8_378657636510444d8eddd00068899517.gif

Første steg er utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere. I tidsskriftet 3/2012 inneholder et intervju med meg. Intervjuet ble fortatt i forbindelse med styrerkonferansen oktober 2012 som hadde overskriften "Ledelse mellom tillit og kontroll". Overskriften på intervjuet var "Advarer mot enten - eller - debatt om kartlegging" og var et bidrag i den pågående diskusjonen om testing og kartlegging i barnehagen. Jeg hadde et foredrag på denne konferansen under overskriften: "Er alt testbart? Kartlegging, testing og diagnostisering, - og hva så?" (www.utdanningsforbundet.no/forstesteg)

Magasinet er dessverre ikke tilgjengelig på nett, men om du kommer over utgaven håper jeg du vil sette pris på intervjuet.

Featured Posts
Recent Posts
Archive