top of page

Ny artikkel: "Barnet mitt eier ikke empati" i bladet Fosterhjemskontakt


Jeg har skrevet artikkelen "Barnet mitt eier ikke empati" i Fosterhjemskontakt nr. 2/ 2015. Bladet som er i salg fra 17. april 2015 og kan bestilles fra Fosterhjemsforeningens hjemmesider. Fra nettsidene:

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt? Tidsskriftet kan kjøpes fra vårt sekretariat, tlf 23 31 54 00 eller e-post: post@fosterhjemsforening.no

Tidsskriftet koster kr 65,- + porto Abonnement for ett år (6 utgivelser) koster kr. 350,- inkludert porto.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page