top of page

Boken Barnesamtaler i ny utgave


Boken Barnesamtaler er nå redigert og kom i ny utgave våren 2016. Den er utvidet med to nye kapitler som omhandler bl.a. hvordan barnehagen og skolen kan og må skape en kultur for de nære samtalene med barn/elever. På gyldendal.no kan du lese lengre beskrivelse og det er mulig å bestille boken.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page