top of page

Irlen syndrome


Det er påvist at mange barn strever med konsentrasjon, lesing skriving, uro, hodepine osv pga lyssensitivitet. Sensitivitet fører til at hjernen lett blir stresset, overstimulert og overveldet og vil feiltolke visuelle stimuli. Ofte blir dette feilaktig diagnostisert som lese- og skivevansker. Det er også påvist at ved å legge en farget plastikk lesefolie over tekst, som er individuelt tilpasset, roer dette ned hjernen og bokstaver og tall bli tydeligere.

Jeg har skrevet en artikkel om Irlen Syndrom og - metode som blir publisert i fagtidsskriftet Spesialpedagogikk i løpet av høsten 2016. Jeg har også skrevet presentasjon om Irlen på en egen side her på min hjemmeside.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page