top of page

NY BOK! Endelig er den her, boken «Utfordrende atferd i skolen»


Det har vært en lang prosess fra idé til ferdig bok, men temaet opplever jeg som desto mer relevant for skolen i dagens situasjon.

Det handler om å se barn og unge, om å være åpent nysgjerrig og engasjert i å gjenkjenne deres underliggende bekymringer og tunge tanker. Det handler å rette oppmerksomheten mot bakenforliggende årsaker heller enn å kun fokusere på handlinger og væremåte. Det handler om å være opptatt av barn og unges tilstand, opplevelsene og følelsene deres, både knyttet til hverdagen og egne liv generelt.

Jeg har et sterkt ønske om at boken skal vekke interesse hos alle dere som møter barn og unge i skolen og ikke minst på SFO og i AKS. Dere har en enorm betydning for barna dere møter hver dag, men blir slett ikke alltid verdsatt for den viktige funksjonen dere har i barnas liv. Jeg håper dere, etter å ha lest boken, vil oppleve en økt bevissthet omkring deres betydningsfulle rolle, med det ansvar og de muligheter denne gir til å gjøre en forskjell i barns liv!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page