top of page
Veiledning

Jeg kan tilby kurs og/eller veiledning alt etter behov.. Jeg stiller meg fleksibel til å skreddersy opplegg som knytter seg til de temaene som er nevnt under. Å for eksempel kombinere kurs/fagdager med veiledning i etterkant i forhold til egen praksis, har ofte vist seg å være en spennende og meningsfull arbeidsmåte.

 

Jeg har lang erfaring i å veilede ansatte i barnehager og skoler, både individuelt og i grupper, og I etterkant av kursene mine forekommer det at enkelte ønsker å arbeide mer systematisk med for eksempel samtaler med barn eller samarbeid med foreldre. Det kan være nyttig å knytte til seg en ekstern veileder. Dette er en spennende arbeidsform og kan igangsette gode selvutviklingsprosesser.

 

Foreldreveiledning

 

Noen ganger kan det være godt å ha noen å tenke høyt med, eller dele bekymringer og/eller uro om eget barn. Som en nøytral utenforstående, med både fagkunnskap og -erfaring samt livserfaring, kan jeg tilby å være en refleksjonspartner eller veileder for foreldre.

 

 

Kontakt meg for bestilling eller spørsmål rundt veiledning/foreleldreveiledning.

 

bottom of page