top of page

Kurs

Jeg kan tilby kurs og/eller veiledning alt etter behov. Jeg stiller meg fleksibel til å skreddersy opplegg som knytter seg til de temaene som er nevnt under. Å for eksempel kombinere kurs/fagdager med veiledning i etterkant i forhold til egen praksis, har ofte vist seg å være en spennende og meningsfull arbeidsmåte.

 

Jeg holder kurs innenfor temaer som ”Samtaler med barn”, ”Barns medvirkning, hvordan legge tilrette for reell medvirkning fra barn?”, ”Foreldresamarbeid, - hvordan legge til rette for et samarbeid som er i tråd med foreldres ønsker og behov?”, ”Hvordan forstå barns behov og hvordan kan vi i fagfeltet arbeide for å gi barn den hjelpen som utløser deres ressurser og fremmes deres motivasjon og samarbeidsvilje?Kurs kan holdes på dagtid eller kveldstid, på personalmøter, foreldremøter, planleggingsdager, fagdager  og lignende.

 

Avholdte kurs og målgrupper: Jeg har i flere år holdt kurs for Barnehageansatte, skole-/SFO-ansatte, spesialpedagoger, PPT, tverretatlig sammensatte grupper med helsesøstere, barnevernsansatte, ansatte innenfor psykisk helsevern m.fl. Jeg har også holdt flere kurs for foreldre i barnehager/skoler og for ulike fosterhjemsforeninger.

Jeg holder kurs for følgende kursarrangører
  • BRO Aschehoug
  • Gyldendal kurs- og kompetanse
  • Unicef Norge i prosjektet ”Du kan være den ene”
  • Kanvas Kompetanse

 

Kontakt meg for bestilling av eller spørsmål om kursene mine.

Uttalelser

 

"Foredraget ditt var så ærlig tvers gjennom og jeg satt med tårer i øynene flere ganger. I etterkant har jeg lest noen av bøkene dine og jeg føler at jeg har fått en åpenbaring av hva slags forskjell man som voksen kan gjøre i et barns liv. Jeg er så glad for at jeg har valgt å bli lærer og jeg har fått en motivasjon til å skulle engasjere meg. Jeg vet at det kan bli slitsomt å være lærer, men nå vet jeg at jeg kan gjøre en forskjell for noen som trenger det. Jeg vil bare si at du har gitt meg veldig mye og jeg vil takke deg for det."

 

- Kursdeltager

“I barnehagen der jeg jobber, er det en jente som jeg til nå har hatt problemer med å like. Hun er som du beskrev veldig oppmerksomhetskrevende, og veldig oppsatt på å ha full kontroll over alt og alle. Mens jeg satt å hørte på deg snakke om nettopp disse barna, ble jeg veldig skamfull over mine rekasjoner overfor denne jenta og i løpet av kurset kjente jeg hvordan ting forandret seg inni meg fra å tenke at denne jenta er slitsom til å tenke: Hva kan jeg gjøre for henne? Hvordan kan jeg hjelpe henne og finne ut av hvorfor ting er som de er?"

 

- Kursdeltager

bottom of page