top of page

Om meg

Jeg har lagt bak meg et langt og spennende liv som bl.a. førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver. I alle disse årene har jeg vært spesielt opptatt av barn, unge og deres foreldre/familier som av ulike grunner måtte befinne seg i sårbare og utsatte (livs-)situasjoner. Fosterbarn og deres familier opptar meg sterkt. Jeg tror at barns reaksjons- og væremåter alltid har en grunn, er logiske for barnet selv og er det beste de klarer i øyeblikket. Ofte mangler de språk til å uttrykke seg med. Følelser, forvirring og frustrasjoner tar lett overhånd. Vi må hjelpe barn til økt selvinnsikt og -forståelse og til å utvikle sitt følelsesspråk. Det handler om å forhindre utvikling av et negativt selvbilde og selvfordømmende tanker.

 

Jeg har arbeidet i barnehage i mange år og i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) i ca. 15 år. I dag er jeg selvstendig næringsdrivende, og arbeider som fagbokforfatter, kurs-/foredragsholder og veileder. I tillegg er jeg sertifisert Irlen screener (se egen side om Irlen).

 

I mitt arbeid står dialogen sentralt; dialogen med andre og ikke minst dialogen med oss selv. Empati og anerkjennelse er mine grunnverdier og utgjør den plattformen som jeg baserer min tenkning og tilnærming på. I møte med andre mennesker tror jeg mer på tilstedeværelse og nærvær enn teknikk.

 

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 1975 og tok videreutdanning i spesialpedagogikk fram til embetseksamen i spesialpedagogikk ved ISP, Universitetet i Oslo, i 1999. De siste årene har jeg skrevet fire bøker rettet mot ansatte i barnehage, skole primært, men temaene er like relevante for alle som arbeider med barn. Bøkene leses også av foreldre. De siste 15 årene har jeg drevet omfattende kurs- og veiledningsvirksomhet og veiledet både enkeltindivider og grupper i både barnehage og skole.

bottom of page