top of page

Intervju i Hjertebarnet

Hjertebarnet er medlemsmagasinet til foreningen for hjertesyke barn, intervuet er på side 19-21 i nummer 4/2012.

Bladet er tilgjengelig i arkivet til Hjertebarnet på nett. Kom direkte til PDF-utgave av magasin 4/2012 herfra.

Artikkelen heter "Tiden i barnehagen: Barn må lære å forstå seg selv":

- Barnehagens viktigste oppgave er å utvikle barns selvinnsikt og positive selvbilde. Barn skal få kontakt med egne styrker og begrensninger – og de skal lære å leve godt med seg selv.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page