top of page

Artikkel publisert i Spesialpedagogikk


Artikkel publisert i tidsskriftet Spesialpedagogikk 05-2016 om "Irlen syndrom". Last ned artikkelen her.

INNLEDNING:

Denne artikkelen gir informasjon om Irlen syndrom og metode. Irlen syndrom er en perseptuell dysfunksjon eller forstyrrelse i den måten hjernen tar inn, tolker og bearbeider visuell informasjon på. Hjernen makter ikke å bearbeide visuelle stimuli korrekt dersom den blir utsatt for visuell overstimulering og stress.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page